Hollandse Nieuwe

Hollandse Nieuwe (HN) is het glossy blad van Club NL vol met nuttige informatie, interviews met Nederlanders in Dubai, columns en verslagen van activiteiten van de Club.

HN is een onafhankelijke uitgave en is gratis voor alle leden. Het glossy magazine wordt zesmaal per jaar verstuurd, zowel per e-mail als per post. Zij die het papieren exemplaar niet wensen te ontvangen kunnen dat doorgeven aan de ledenadministratie members@clubnl.ae.

Redactie: Els Geerligs-Wantenaar, Tamyra Larsson,  Carolien Grootendorst, Niels Olde Riekerink, Margriet Marbus.

Vormgeving en drukwerk: Tiron Graphics

Correspondentieadres: hollandsenieuwe@clubnl.ae

Advertenties: sponsoring@clubnl.ae

We staan altijd open voor nieuwe enthousiaste schrijvers. Ook eenmalige kopij van de leden is meer dan welkom en kan verzonden worden naar ons e-mailadres.De redactie adviseert voor een artikel (Word) een max. lengte van twee pagina’s inclusief minimaal twee foto’s (tekst per pagina ongeveer 600 woorden).

De redactie kan naar eigen inzicht artikelen inkorten, tekstuele wijzigingen aanbrengen en besluiten artikelen wel of niet te plaatsen. Ingezonden artikelen hoeven niet per se de mening van de redactie te vertegenwoordigen.

Logo footer@2x

Ledenadministratie:
members@clubnl.ae

Algemene zaken:
secretary@clubnl.ae

Postadres:
PO Box: 282914, Dubai

Redactie Hollandse Nieuwe
hollandsenieuwe@clubnl.ae

Advertenties Hollandse Nieuwe
sponsoring@clubnl.ae