Hollandse Nieuwe

Hollandse Nieuwe (HN) is het glossy blad van Club NL vol met nuttige informatie, interviews met Nederlanders in Dubai, columns en verslagen van activiteiten van de Club.

HN is een onafhankelijke uitgave en is gratis voor alle leden. Het glossy magazine wordt 7 x per jaar verstuurd, zowel per e-mail als per post. Zij die het papieren exemplaar niet wensen te ontvangen kunnen dat doorgeven aan de ledenadministratie members@clubnl.ae.

Redactie: Tanja Wijker, Henk Zwart, Margriet Marbus

Onder onze leden zijn we nog op zoek naar schrijvers voor de Hollandse Nieuwe.

Vormgeving: Machteld Griffioen

Drukwerk: OPPS

Correspondentieadres: hollandsenieuwe@clubnl.ae

Advertenties: sponsoring@clubnl.ae

Kopij van de leden is meer dan welkom en kan verzonden worden naar ons e-mailadres.De redactie adviseert voor een artikel (Word) een max. lengte van 2 pagina’s inclusief minimaal 2 foto’s (tekst per pagina ongeveer 600 woorden).

De redactie kan naar eigen inzicht artikelen inkorten, tekstuele wijzigingen aanbrengen en besluiten artikelen wel of niet te plaatsen. Ingezonden artikelen hoeven niet per sé de mening van de redactie te vertegenwoordigen.

Deadlines Hollandse Nieuwe 2017:

September, November, December

Logo footer@2x

Ledenadministratie:
members@clubnl.ae

Algemene zaken:
secretary@clubnl.ae

Postadres:
PO Box: 282914, Dubai

Redactie Hollandse Nieuwe
hollandsenieuwe@clubnl.ae

Advertenties Hollandse Nieuwe
sponsoring@clubnl.ae