Word lid van Club NL

Na 31 succesvolle jaren als vereniging is de Nederlandse Club Dubai sinds maart 2017 eindelijk ook een officieel erkende club! De regels in Dubai vereisen dat deelnemers aan activiteiten van een club ook lid zijn.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus (met een zomerstop in juli en augustus – wel met achterblijversactiviteiten). Een volledig overzicht van onze activiteiten kunt u zien in de agenda. Leden ontvangen bovendien ons glossy magazine Hollandse Nieuwe.

Voor het lidmaatschap hebben wij een aantal gegevens van u nodig

Als u op de oranje knop links klikt verschijnt het inschrijfformulier. Daar kiest u eerst het type lidmaatschap (Enkel, Stel, of Familie), en dan verschijnen de velden die u moet invullen. Het lidmaatschap is pas definitief als de contributie is voldaan.  Hieronder staat informatie hoe u die kunt betalen

Indien u lid bent of wordt en/of deelneemt aan activiteiten van de Nederlandse Club, gaat u akkoord met de volgende documenten:

Terms & Conditions
Privacy mededeling

Betaling van de contributie

Contributie seizoen 2019/2020

AED 370 voor een gezin met kinderen,
AED 315 voor een stel, en
AED 260 voor een enkel lid.
Stagiairs die voor maximaal 6 maanden naar Dubai komen kunnen een halfjaars-lidmaatschap nemen.

Contributie voor aanmeldingen na 1 april bedraagt de helft, echter vragen wij u bij het aangaan van het lidmaatschap ook meteen het nieuwe seizoen te voldoen.

Bij aanmeldingen na 1 juni wordt geen contributie voor het lopende seizoen in rekening gebracht, echter het nieuwe seizoen moet direct betaald worden.

LET OP: Lidmaatschapskaarten worden uitgegeven na betaling van de contributie. De kaart dient te worden getoond bij ledenactiviteiten!
GEEN KAART = GEEN LID.
De lidmaatschapskaart kan worden opgehaald bij een van onze evenementen, de kaart wordt niet per post verzonden.

Betaling van de contributie
De contributie dient te zijn voldaan vóór 1 november van ieder seizoen. Mocht de betaling na deze datum niet binnen zijn, dan komt het lidmaatschap te vervallen. Voor lidmaatschappen aangegaan op een andere datum dan bij aanvang van het seizoen geldt een betaaltermijn van één maand.
De betalingsmogelijkheden staan vermeld in de kaders rechts op deze pagina.

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door een e-mail te sturen naar members@clubnl.ae.
NB: restitutie van de contributie is niet mogelijk.

Betaal tijdens activiteiten
Betaal contant aan een bestuurslid tijdens activiteiten.

Betaal via de bankrekening
Commercial Bank of Dubai (CBD), rekeningnummer: 1002088050 t.n.v. Nederlandse Club.

Swift code CBD Dubai is: CBDUAEAD, 
IBAN (verplicht): AE450230000001002088050

Bij overmaking graag een bericht ter bevestiging sturen naar members@clubnl.ae voor onze administratie; onder vermelding van uw bankrekeningnummer, de naam van uw bank, het overgemaakte bedrag en de datum van betaling. 
Wij raden het storten van contant geld op de rekening af omdat dan moeilijk te traceren is welk lid heeft betaald.

Betaal vanuit Nederland
Wij vragen u in verband met de wisselkoers eerst even contact op te nemen met members@clubnl.ae, wij sturen dan de informatie en het bedrag aan u door.

Logo footer@2x

Ledenadministratie:
members@clubnl.ae

Algemene zaken:
secretary@clubnl.ae

Postadres:
PO Box: 282914, Dubai

Redactie Hollandse Nieuwe
hollandsenieuwe@clubnl.ae

Advertenties Hollandse Nieuwe
sponsoring@clubnl.ae