Logo top banner

Word lid van Club NL

Na 31 succesvolle jaren als vereniging is de Nederlandse Club Dubai sinds maart 2017 eindelijk ook een officieel erkende club! De regels in Dubai vereisen dat deelnemers aan activiteiten van een club ook lid zijn.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus (met een zomerstop in juli en augustus – wel met achterblijversactiviteiten). Een volledig overzicht van onze activiteiten kunt u zien in de agenda. Leden ontvangen bovendien ons glossy magazine Hollandse Nieuwe.

Om lid te worden, hebben wij de volgende gegevens nodig

Naam
Geboortedatum
Bedrijf
P.O. Box en Plaats *
Tel. Mobiel
Woonbuurt (bijv. Springs, Umm Suqeim, JBR)
E-mailadres

Indien van toepassing:
Naam partner
Geboortedatum
Tel. Mobiel
E-mailadres
Naam kinderen en geboortedata

Uw postadres wordt gebruikt voor het toezenden van ons magazine Hollandse Nieuwe. U ontvangt ook een downloadversie per e-mail. Indien u alleen digitale post wenst te ontvangen, graag even vermelden

Betaling van de contributie

Lidmaatschap seizoen 2017/2018

AED 350 voor een gezin met kinderen,
AED 300 voor een stel, en
AED 250 voor een enkel lid.

Contributie voor aanmeldingen na 1 april bedraagt de helft, echter vragen wij u bij het aangaan van het lidmaatschap ook meteen het nieuwe seizoen te voldoen.

Bij aanmeldingen na 1 juni wordt geen contributie voor het lopende seizoen in rekening gebracht, echter het nieuwe seizoen moet direct betaald worden.

LET OP: Lidmaatschapskaarten worden uitgegeven na betaling van de contributie. De kaart dient te worden getoond bij ledenactiviteiten!
GEEN KAART = GEEN LID.
De lidmaatschapskaart kan worden opgehaald bij een van onze evenementen, de kaart wordt niet per post verzonden.

Betaling van de contributie
De contributie dient te zijn voldaan vóór 1 november van ieder seizoen. Mocht de betaling na deze datum niet binnen zijn, dan komt het lidmaatschap te vervallen. Voor lidmaatschappen aangegaan op een andere datum dan bij aanvang van het seizoen geldt een betaaltermijn van één maand.
De betalingsmogelijkheden staan vermeld in de kaders rechts op deze pagina.

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door een e-mail te sturen naar members@clubnl.ae.
NB: restitutie van de contributie is niet mogelijk.

Betaal tijdens activiteiten
Betaal aan een bestuurslid tijdens activiteiten.

Betaal via bankrekening
Commercial Bank of Dubai (CBD), rekeningnummer: 1002088050 t.n.v. Nederlandse Club.

Swift code CBD Dubai is: CBDUAEAD, 
IBAN (verplicht): AE450230000001002088050

Bij overmaking of storting graag een bericht ter bevestiging sturen naar members@clubnl.ae voor onze administratie; onder vermelding van uw bankrekeningnummer, de naam van uw bank, het overgemaakte bedrag en de datum van betaling. 

 

Betaal vanuit Nederland
Wij vragen u in verband met de wisselkoers eerst even contact op te nemen met members@clubnl.ae, wij sturen dan de informatie en het bedrag aan u door.

Logo footer@2x

Ledenadministratie:
members@clubnl.ae

Algemene zaken:
secretary@clubnl.ae

Postadres:
PO Box: 282914, Dubai

Redactie Hollandse Nieuwe
hollandsenieuwe@clubnl.ae

Advertenties Hollandse Nieuwe
sponsoring@clubnl.ae